STRONY:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14


Wspieramy Julkę z Koźlic!

 

W najbliższą sobotę w Koźlicach (gmina Rudna) odbędzie się charytatywny festyn pod nazwą “Razem przeciwko białaczce”. Akcja ma na celu pomóc w leczeniu Julce, która choruje na białaczkę szpikową. Zachęcamy do udziału w tym specjalnym wydarzeniu!

 

Razem z Fundacją DKMS będziemy na festynie rejestrować potencjalnych dawców szpiku.

 

Zapraszamy!

 

13.06.2017


Lubin, dnia 30.05.2017 r.

 

Członkowie Stowarzyszenia

Klub Kibica Cuprum Lubin

wg Listy Członków

 

W związku z informacjami na temat możliwej dużej absencji Członków naszego Stowarzyszenia na zwołanym na dzień 10.06.2017 r. Walnym Zebraniu

 

Zarząd Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin, na podstawie § 15 Statutu

 

ZWOŁUJE ZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NA DZIEŃ 11.06.2017 r. NA GODZ. 17.00

MIEJSCE: Klub „Cezar” w Lubinie

Przewidywany czas trwania: ok. 1,5 godziny

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z:

- badania sprawozdania finansowego za 2016 rok;

- badania sprawozdania z działalności Zarządu;

- działalności Komisji w roku 2016.

7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

8. Podjęcie następujących uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016;

- przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2016;

- udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2016;

9. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i udzielenie jej absolutorium.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informujemy Członków Stowarzyszenia, że materiały dotyczące tematyki Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin znajdują się do wglądu u Sekretarza Stowarzyszenia codziennie po uprzednim umówieniu.

 

Zarząd,

Robert Stasik

Sebastian Buszkiewicz

Dariusz Cepiński

Bartosz Wichrowski

Edyta Zawadzka
STRONY:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14