Stowarzyszenie Klub Kibica Cuprum Lubin

ul. Odrodzenia 28 B

59-300 Lubin

 

numer konta bankowego:

89 2030 0045 1110 0000 0412 7890

BGŻ BNP Paribas

 

KRS: 0000565212

NIP: 692-250-90-40

REGON: 362191123


Stowarzyszenie Klub Kibica Cuprum Lubin

 

Klub Kibica Cuprum Lubin starał się o stworzenie stowarzyszenia, które ułatwiłoby działalność i funkcjonowanie klubu kibica. Utworzony został statut stowarzyszenia oraz wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu w celu wpisania stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń. Po kilku miesiącach oczekiwania dostaliśmy zaświadczenie o dokonaniu wpisu i od dnia 3 sierpnia 2015 roku już oficjalnie istnieje Stowarzyszenie Klub Kibica Cuprum Lubin.

Głównymi celami Stowarzyszenia są m.in. propagowanie i rozwój sportu wśród mieszkańców naszego regionu, promowanie czynnego i kulturalnego kibicowania, wspieranie i promowanie idei sportu ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki oraz drużyny Cuprum Lubin, działalność charytatywna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Cele te będą realizowane poprzez organizowanie spotkań, wykładów, imprez integracyjnych, akcji propagujących zdrowy tryb życia oraz pozyskiwanie reklamodawców, którzy będą zainteresowani reklamą podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

Władzami Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż 5 kadencji. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz czterech członków. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby. Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolowaniem Stowarzyszenia, zatwierdza regulaminy uchwalone przez Zarząd, sporządza coroczną ocenę działalności i przedstawia ją do wiadomości członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i w jej skład wchodzą trzy osoby.

Na majątek Stowarzyszenia składają się m. in. składki członkowskie, darowizny, dochody z własnej działalności gospodarczej, dotacje. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd. Są one dokonywane co miesiąc. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych.

 

08.08.2015


Zarząd Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin

Prezes: 

Wiceprezes:

Wiceprezes:

Sekretarz:

Skarbnik:

Robert Stasik, tel.: 695 542 912                       Sebastian Buszkiewicz, tel.: 663 713 793

Dariusz Cepiński

Edyta Zawadzka

Bartosz Wichrowski


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin


Ewa Bociąga

Grzegorz Andrzejewski

Grażyna KuczyńskaDownload
zgoda na wyjazd.pdf
Adobe Acrobat Document 218.9 KB
Download
STOWARZYSZENIE KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN - deklaracja
deklaracja członkowska KK i stowarzyszen
Adobe Acrobat Document 216.5 KB
Download
STOWARZYSZENIE KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN - statut
statut.pdf
Adobe Acrobat Document 184.9 KB
Download
STOWARZYSZENIE KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN - postanowienie
postanowienie.pdf
Adobe Acrobat Document 473.1 KB
Download
STOWARZYSZENIE KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN - zaświadczenie
zaświadczenie.pdf
Adobe Acrobat Document 65.0 KB